สุราไทย เหล้าไทยคู่ควรระดับโลก

สุราไทย หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่า มนุษยชาติของเรานั้นรู้จัก วิธีการดื่มสุรา ก่อนสร้างตัวอักษรเสียอีก โดยหลักฐานที่ปรากฏคืออารยธรรมแรกที่มีการคิดค้นการสร้างตัวอักษร ผู้คนในสมัยนั้นรู้จักการดื่มสุราแล้ว ประเภท ของ แอลกอฮอล์ ก็เริ่มเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย โดยครั้งแรกที่ผู้คนรู้จัก เหล้าสมัยก่อน โดยรู้จักด้วยความบังเอิญ ที่เกิดการหมักจากผลผลิตทางการรเกษตร จึงทำให้เกิดเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดอาการมึนเมาสร้างความบันเทิง จึงเกิดการสังสรรค์เกิดขึ้น

ในส่วนเรื่องของหลักฐานที่ปรากฏที่มีการบันทึกเป็นลายลักอักษร เป็นของชาวจีนพบว่าเมื่อ พ.ศ.2493-2495 ประเทศไทยนั้นรู้จักการนำอ้อยมาทำการหมักและกลั่นเป็นสุราตั้งแต่ช่วงนั้น ในเวลาต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พบหลักฐานเพิ่ม ว่ามีการนำอ้อนมากลั่นผ่าน โรงเหล้าสมัยก่อน และทำการค้าขายกับพ่อค้าตะวันตก ทำให้ เหล้า ที่ นิยม ใน ไทย เริ่มแผ่ขยายไปไกล แต่ด้วยความที่ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ยังมีความเชื่อเรื่องของสิ่งมึนเมาเป็นสิ่งที่ไม่ดี วงการ สุราไทย ยังแผ่ไปไกลไม่เท่าที่ควรจะเป็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *