สัตว์ทะเล โลกใต้ทะเล aquatic world

โลกที่มีพื้นน้ำเกือบ aquaticworld 3 เท่าของพื้นผิวโลก หรือร้อยละ 71 ของเปลือกโลก ที่อยู่ภายใต้การปะติดปะต่อกันของทะเล และมหาสมุทรสีน้ำเงิน ถูกสร้างขึ้นจากการปะทุของภูเขาไฟ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนไฟ และฟองที่ผุดอยู่ใต้ทะเลคือแก๊สภูเขาไฟจากใต้ทะเลลึก และมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นที่ระรานตา เต็มไปด้วยความสวยงามที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้น และอุดมสมบูรณ์มากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *