กาแล็คซี่ที่ใหญ่ที่สุดในเอกภพ ปี ค.ศ. 2023

กาแล็คซี่ที่ใหญ่ที่สุดในเอกภพ ปี ค.ศ. 2023

ไอดีอีเอส 1399+283 (IDSE 1399+283) เป็นกาแลคซีแบบก้นหอยที่มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากโลกประมาณ 1.6 พันล้านปีแสง ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวหมีใหญ่ กาแลคซีนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 150,000 ปีแสง ใหญ่กว่ากาแลคซีทางช้างเผือกประมาณ 1.5 เท่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *